Doorvoelen

In al wat tot u komt
wordt van u gevraagd
in eigen bevoelde waarheid te komen.

Voorbij uw emoties treden,
is daarbij uw leidraad
om alzo uw ware gevoelslaag te laten spreken.
Ook al zijn de antwoorden blijkens
anders in u dan verwacht.

Want zie, u bent lerende uw eigenheid
niet alleen te ontmoeten,
maar evenzo te scherpen
aan uw bestaanszekere opdracht.

Zo, doorvoel voorbij de verwachtingen
van uzelf en de ander in een vrij bewegen,
voorbij uw verstandelijke vermogens.

Opdat u dichter en dichter
de reikwijdte van uw eigenheid leert ervaren
om in te zetten voor velen,
in liefde en vredelievendheid uitgeschonken.

19 september 2015