Eerzaam

Weet dat u allen op weg bent
om een nieuwe wereld te creëren.

Ontmantel daarom, hoe en waar dan ook
tegenspraak en ongeduld,
door zichtbaar eerzaamheid uit te dragen.

Eerzaam zijn is voorbij de verschillen
elkaar op waarde te schatten
en voorbij het oordeel
de ander tegemoet te treden.

Zichtbaar een verschil te maken
door openlijk kleur te bekennen
daar waar van ongelijkheid tussen de mens gepredikt wordt.

Help elkaar daarbij
door recht te doen aan eigen ering van het eigene
en verstaander te worden van het eigene van de ander.

Wees zo elkaars gelijken als individu
in samendracht van gemeenschapszin
en toegevoegde eer-zaamheid.

6 september 2016