Geloven

Geloven is voorbij de beperkte kennis treden
van uw weten.
Waarachtig geloven is het betreden van het
zichtbaar onzichtbare.

Weet echter dat geloven meer inhoudt
dan wat u kunt bevroeden.
Want zie, waar uw kennis en weten ontbreekt,
zo zal geloof u dichterbij brengen
naar wat werkelijk mogelijk is
en het hoegenaamd onbereikbare bereikbaar worden.

Want zie, alles is reeds gekend
en alles is reeds gehoord,
opdat u zich zal richten naar het goede
vanuit het eigen ge-weten
wat samenvalt met uw verbondenheid met het licht,
welke met uw eigenheid in de Geest samenvalt
en samenwerkt om zo in alles u allen voor te gaan.

Zo, geloof niet in uw eigen beperking en beelden,
opdat zó u uzelf blijft misverstaan.
Bezie uw goddelijke voorgangers tegen dit licht.

27 mei 2016