Mededogen

Lieve mens, heb mededogen met uw omgeving.
Heb mededogen met dat wat in uzelf gaande is.

Mededogen bewerkstelligen geeft ruimte
aan nieuwe mogelijkheden
en de verstaanbaarheid van allen.

Want zie, juist nu wordt van u gevraagd
om voorbij de angst en onzekerheid
uzelf en de ander te herontdekken
en vooringenomenheden los te laten.

En evenzo nieuw licht te laten schijnen
en toe te laten in het besef
dat nieuwe wegen pas dan zichtbaar worden
wanneer mededogen en respect in u
de leidraad worden van uw handelen.

Geef uzelf de veerkracht en overtuiging mee
dat uw bijdrage waarlijk tot verandering
en vernieuwing zal leiden,
daar waar mededogen uw metgezel is.

9 mei 2016