Scheppingskracht

Lieve mens, u heeft alles in zich
om niet alleen uzelf ‘waar’ te maken,
maar evenzo uw ware bijdrage
aan het geheel te leveren.

Hoe ook uw omstandigheden zijn of waren,
weet dat u scheppingskracht bezit.

Niet als bezit maar als een gave
welke u kunt en mag inzetten
om zo uw eigen betekenisvolheid in te zetten,
om niet.

Leef daarom en beleef uzelf
als dát deel van het geheel
welke recht doet en wil doen
aan het bestaan op aarde.

Overbrug in uzelf de aardse verschillen
enkel door oprechte liefde te bemannen
en uw ziel te volgen als gelijken.

Wijs niet af wat u zélf in u draagt.
Bezie elke fase in uw leven
en dat van de ander
als een nieuwe opmaat voor vernieuwde schepping,
gelijk de natuur zich blijft hervormen.

Wees uzelf nabij, telkens weer.
2 september 2016