Verbijzonderen

Voorbij de alom gelijkenissen van de mens,
bent u uniek in uw zijnsgesteldheid.

Het is daarom van dienst
uzelf meer en meer te verbijzonderen,
opdat u ten diepste en tegenoverstaande de ander,
uw ware zelf leert herontdekken.

Zie uzelf aan telkens weer
in hoeverre u recht doet aan het eigene.

Ervaar de verschillen waarlijk
als waardevol en complementair aan de ander.

Ervaar uzelf niet als meer of minder,
ook bij hoegenaamde afhankelijkheid.

Blijf uzelf zien als groeiende
naar dieper besef van rechtschapenheid
ook bij uw menselijke teruggang
in zowel psychische als fysieke hoedanigheid.

Want zie, alles is u gegeven
om voorbij de uiterlijkheid ervan
tot beleving te komen
van uw ware afkomst en heengaan.

Bewaar daarom uzelf
in het bijzondere van het eigene ,
hoe dan ook.

17 juni 2016