Verdraagzaamheid

Help uzelf om meer in verdraagzaamheid te geraken.
Bezie de ander niet als ongelijken
maar zal mede broeder of zuster.

Geloof in het gegeven dat uw voorbestemdheid
ook deel uit maakt van de ontmoetingen alom.

Want het is uw lerend vermogen
dat wordt aangesproken en aangezet
om u tot alles te verhouden
en in verdraag-zaamheid te geraken.

Medemenselijkheid, warmte en liefdesgetuigenis
zijn de ingrediënten om waarlijk uzelf terug te vinden
en verdraagzaamheid te openbaren.

Zo, zie niet meer om maar ga recht vooruit,
wetende dat u in alles gespiegeld krijgt
wat in u tot wasdom gebracht mag worden.

Om zo dát deel van de liefde te herenigen in uzelf
en zo voor het geheel.

27 juni 2016