Vertrouwen

In het leven dat u leidt,
is het van wezensaard telkens weer
uw vertrouwen aan te spreken.

Vertrouwen is uiting geven
aan uw eeuwige verbondenheid
door alle tijden heen.

Zij is de graadmeter
onder alle uw pad kruisende aangelegenheden.

Uw trouw zijn aan uw vertrouwen
maakt uw verbondenheid met uw Geest helder.
Besef dat uw lerendheid daarmee verbonden is.

Want zie, daar waar u uw vertrouwen voorop stelt
boven uw bekommernissen en onzekerheden,
u uw fysieke, psychische en geestelijke gesteldheden
doet oplichten
en uw zelfhelende vermogens doet aanwakkeren.

Zo, vertrouw uzelf in uw eigen handen
om zo uw licht meer te laten schijnen
in alle opzichten.
1 juli 2016