Waarheid

Velen ontlenen de Waarheid
uit het geschreven boek
en van horen zeggen.

Velen blijven zoekende
en laten zichzelf welgevallen
met waarheden van anderen.

Of onderwerpen zich aan gewoonten en normen
zoals deze in hun omgeving worden gepredikt.
Weet dat een iéder waarde
en waarheden in zich draagt.

Want zie, waar u zichzelf erkent
en meegroeit met eigenwaarde ontwikkeling,
zo zult u meer in waarheid leven,
juist vanuit uw open vizier.
en bevrijde houding.

Zo, zie externe waarheden
als bespiegeling van uw ziel,
opdat u zo zichzelf leert plaatsen
en ervaren wat uw waarheden zijn
in het belang van wederzijdse menselijke
en geestelijke hoedanigheid.

Zó zult u waarlijk gemeenschapszin bevorderen
en gemeenschappelijk optrekken
naar de nieuwe wereld in ontwikkeling.

9 september 2016