Bekrachtigen

Bekrachtig het licht
wat in u brandt.

Weet dat u het zélf bent
die waakt over dat
wat in u gaande is.

Bemerk de ander
enkel als aanvullend
en als bespiegeling
van uw eigenheid.

Want zie,
daar waar u uw eigen licht niet ziet
zo zal u geneigd zijn
de ander of de situatie
daar voor te plaatsen.

Volg enkel uw ware hartsgesteldheid
en de liefde die u in u draagt.

Zij zijn de graadmeter
en vertolker van uw gerichtheid.

Geef zo uzelf vrij
in compassie en mededogen
opdat u recht doet
aan uzelf en de ander.

Want zie, u allen zijn één
en in eenheid verbonden.

Bekrachtig dit gegeven in uzelf,
telkens weer.

2 juni 2018