Bemoedigen

Bemoedig uzelf
tot al wat tot u komt,
om ziende uw bereidheid
vorm te geven.

Uw bereidheid
om het wezenlijke verschil te maken
in gedrag en overdracht
maakt dát los
waardoor nieuw licht wordt bijgezet.

Deze tijd van verandering
en verschuiving van oude patronen
vraagt moed te tonen
om in u dát vrij te zetten
wat niet meer van orde is.
Opdat u ook zélf
het nieuwe voorbeeld kan zijn.

Schep daarom ruimte in uw bewegen
om uzelf toonbaar te maken in uw werken
in uw eigen opgang
naar andersoortige benadering
van wat tot u komt.

Zie zo in openheid, mededogen
en liefdevolheid de toekomst,
úw toekomst tegemoet,
ook al lijkt uw omgeving
zich andersoortig te gedragen.

Hef u op en bemoedig uzelf
in volharding van het wezenlijke.

28 maart 2018