Een nieuw begin

In u ligt het vermogen
om een nieuw begin te maken,
daar u scheppend vermogen bezit.

Laat daarom u lasten achter
in de rust van het geschonkene.

Overzie wat was enkel nog
vanuit het gegevene zoals het was
en niets anders dan dat.

Zegen uzelf met dit vermogen
en treed in het heden vrij en toegankelijk
voor wat tot u komt.
Verfris zo uw gedachten en denken over.

Open uw hart voor nieuwe verbindingen
welke enkel kunnen ontstaan
vanuit het nieuwe begin
dat u zélf kunt scheppen.

Leef en beleef zo uw anders zijn
als een waar geschenk tot uzelf.
Opdat u anders dan voorheen
het nieuwe kunt verwelkomen,
uit liefde voor uzelf.

4 januari 2017