Gebed

Bevoel uw wezensechte verbondenheid
door in de stilte te treden.
Bevraag in onbevangenheid
wat u aangereikt mag worden.

Niet vanuit een wilsverklaring,
maar als een open ontvangen.

Laat u zo in met uw geesteszijn,
opdat u in zuiverheid dat toegefluisterd wordt
wat van orde is.

Het zijn niet uw gedachten die het gebed doen sturen
maar uw verbindingskracht vanuit uw ziel ingegeven
die maakt dat het waarachtige zal geschieden.

Zo, treedt in gebed vanuit deze gesteldheid,
opdat u zich waarlijk gesteund weet in alle dagen.

Want uw geesteszijn in afstemming gaat u voor,
hoe en waar dan ook om het juiste te doen of te laten.
Zij overziet en voorziet u in alles.
Wees in vertrouwen tot haar.
10 februari 2017