Geboren zijn om

Weet dat u uw menselijkheid
waardig bent.

Weet ook dat in uw geboorte
dát in u ligt wat u gewaar mag worden
en wat uw levensinhoud u te zeggen
én te brengen heeft.

Laat daarom uw erkenning
van al wat tot u komt
zegeveren in eerbied
voor uw eigenheid.

Het zijn uw eigen vermeende
verwachtingen van de ander
die maken dat u zichzelf afwendt
van het eigene.

Raadpleeg daarom telkens weer
wat u zélf te doen staat
in relatie tot uw eigen bevoelende waarheid
en érkenning van uw bevoelingen.

Zó zult u uw leven leven
en het nieuw te verwervene in u doen opstaan
om alzo úw eeuwigheidswaarde toe te voegen.

26 februari 2018