Geborgenheid

Voel uzelf geborgd
in het licht van uw geboren zijn.

Al wat is en tot u is gekomen,
maakt de weg vrij
om uzélf geborgd te weten
vanuit de bron van uw bestaan.

Vanuit de vergankelijkheid
die in alles u gegeven is,
zult u telkenmaal herrijzen
daar waar u zich zélf erkent
als licht wezen
én lichtend voorbeeld voor vernieuwing.

Zo, beweeg mee met wat tot u komt
en volhardt in eigen geloof en bewustzijn.
Opdat u zichzelf blijvend rijpt
aan het ongewisse.

Borg zo ook de ander,
uw metgezel en uw omgeving
in de liefde die u in u draagt.

Opdat houvast
en geborgenheid ervaren wordt
tegen het licht van het eeuwige bestaan
voorbij tijd en ruimte.

18 mei 2018