Gelukkig zijn

Gelukkig zijn is een streven van velen.
Geluk hebben is een gift en een aanbod
om evenzo geluk door te geven.

Hoe u zich ook voelt en bejegend wordt,
weet dat binnen in u immer het vuur van gelukkig zijn zal branden,
daar waar u uw geestesbesef van afkomst blijft zien, bovenal.

Gelukkig zijn zou geen streven behoeven te zijn,
maar het omarmen van wie u in wezen al bent,
voorbij uw bekommernissen.

Plaats uzelf dan ook in het midden van uw eigenheid
en bezie de wereld om u.
Ervaar zo uw eigen reikwijdte en beperktheden
niets als overdaad of gemis,
maar als een zijnservaren.

Weet ook dat u zélf het leven van inhoud dient te voorzien.
Úw liefde daarbij voorop te stellen bovenal,
maakt de weg vrij om gelukkig zijn ten diepste te ervaren en te scholen.

Zó zult u bemind worden en liefdesgeluk meer en meer leren kennen
als deel van uw eigen eigenheid.

8 november 2016