Heling

Weet dat er helend vermogen in u ligt.
Erken dit vermogen
opdat u zélf heling zult brengen.

Heling vanuit uw ziel in zetten,
om de hoegenaamd grote verschillen
tot eenheidsbeleving te brengen.

Volsta niet u af te zetten tegen de onwil
of autoriteit gemaand machtsmisbruik.
Bezie immer voorbij de uiterlijkheid daarvan
en bevestig uzelf en de ander vanuit de eenheid van Geest.

Ja, ook voorbij het in extreme mate toedienen van geweld.
Want zie u allen bent door de tijden niet anders geweest
of onderworpenen.

Geef uw eigen geesteszijn hierbij de ruimte
om te zien dat in alles een aanroep en boodschap ligt
om uzelf op te richten om tot heling van uw ziel te komen,
als metgezel zowel in de stof als in de Geest.

Spreek en handel vanuit dit vermogen
om zo uw bijdrage van inhoud te voorzien.

In liefde
27 februari 2017