In de Stilte

Wees in de stilte
Want in de stilte
valt u een met uzelf.

In de stilte wordt u aangeroepen
vanuit de erkenning
van uw wezensechtheid.

Ontmoet daarom dagelijks
dat moment van herkenning,
opdat u uw bron van Licht en Liefde
doet ervaren.

Schep zo de ruimte
die van wezenlijk belang is
om vernieuwing van uw denken en doen
te bewerkstelligen.

Zo, hervind uzelf
in de diepste lagen van uw bewustzijn,
waar de Geest, uw geest
u voor zal gaan.

Opdat u wendt aan uw eeuwigheids besef
en waarde die u met u meedraagt.

En zo zal u zich weten
in de ‘opdracht’ die u aangenomen heeft.

25 mei 2018