Keuzes maken

 

In u ligt de kracht én de ruimte
om keuzes te maken voor dát
waar u meent goed aan te doen.

Weet dat in iedere keuze u gevraagd wordt
het eigen belang in overweging te nemen.
Zo ook het eigen belang van de ander
om alzo tot een afweging te komen.

Daar in u echter evenzó de kracht ligt
om voorbíj het eigen belang alleen te treden,
zo wordt u innerlijk verbonden
met dat waartoe u zich waarachtig geroepen weet.

Zó ontstaat een veld van verbondenheid
welke bovenstaand aan u,
uzélf en de ander, waar het een ander betreft,
die u de weg zal wijzen welke van orde is.

Zo, toon u telkens bereid
om voorbij het eigen belang alleen te treden
door u eigen geesteszijn tot u te laten spreken.

Want zij is de ware liefde
die u de antwoorden schenkt.
Doe dit evenzo uit liefde tot de ander
waar uw keuzes de ander doen treffen.
12 maart 2018