Laat u horen

En zie, een ieder heeft een stem
om zich te laten horen,
te spreken vanuit het diepst van zijn Zijn.

Besef dat u recht van spreken heeft,
daar waar u zichzelf ten diepste gewaar bent.

Uzelf gewaar zijn wil zeggen
dat u in uw reflectie op uzelf
een veld van leegte en neutraliteit kunt bemannen,
om zó zuiver van geest, zonder oordeel
uzelf en zo ook de nader tegemoet kunt treden.

Zeker, niet ieder oordeel is een veroordeling.
Echter waak over vooringenomenheden
enkel vanuit uw eigen ervaring en behoeften.

Zo, u wordt uitgedaagd om recht te doen
en rechtvaardig vanuit uw hart te spreken
waarbij de liefde u voorgaat
om zo hoe en waar dan ook
gemeenschapszin voor te staan.

15 maart 2017