Leider zijn

Opstaan in uzelf
is opstaan voor een breder veld
van waarlijke betrokkenheid.

Besef dat ú het zelf bent
die verantwoordelijkheid draagt
voor de eigen verandering,
om zo zuivere verandering voor te staan.

Zó zult u gaandeweg bemerken
dat de tijd u welgevallig zal zijn
en de omstandigheden waartoe u uit staat
veranderen.

Laat in deze niet uw wil geschieden,
maar dát wat tot u komt
in onbedachtheid en afstemming.

Geef daarom uzelf de rust en ruimte
om hiertoe te geraken.
Opdat u recht doet aan wie u bent
en wat u te bieden heeft.

Zo, recht uzelf en vertrouw uzelf
in het licht van uw eigen betekenis.

9 november 2017