Leiding nemen

Lieve mens, vrouw van deze tijd,
sta op en geef leiding
aan wat u waarachtig te doen staat.

Treedt voorbij de verwachtingen van de ander.
Plaats u enkel nog vanuit uw eigenheid
te midden van de ander
en de situatie welke om leiding vraagt.

Doe dit vanuit uw eigen belevingsveld
voorbij uw bevoelde emoties.
Schep zo ruimte, om niet,
om zo ook de ander waarlijk de ruimte te geven
om de eigen innerlijke kracht te ervaren.

Uw bevoelde en doorleefde waarde toe te voegen
is een zegen voor de ander.
Recht u daarom en treedt naar voren,
zonder meer.

Laat uw gezag als vanzelf door u heen spreken
vanuit de liefde die u in u draagt.
Scherp zo uw intentionele bedoelingen
vanuit een houden van tot uzelf en de ander.
Opdat mededogen, begrip
en liefdesoverdracht plaats kan vinden.

Enkel zó zal echte verandering plaatsvinden
2 oktober 2017