Onzekerheid

Uw bestaan kent vele onzekerheden.
Uw bewustzijn daarvan vermaakt onzekerheid
tot een weten dat alles kan veranderen.

Voorbij uw wenskracht, wil en overtuiging te leren staan,
doet u beseffen dat u er niet alleen voor staat.
Dat u aangesloten bent op een groter weten
waar u deelgenoot van bent.

Besef dat u allen medereizigers bent
van een in ontwikkeling zijnd geheel.
Waarin u telkens weer uitgedaagd wordt
om voorbij opkomende onzekerheden
uzelf te herontdekken.

Want zie, uw leven staat in het teken
van liefdevolle overgave en doekracht
om het al oude te doen transformeren
naar nieuwe opwaartse hoedanigheden
om zo uw aller bestaan te herenigen in vrede,
gelijkheid en broederschap.

Zo ontmoet uw onzekerheid in het vertrouwen
dat u zélf de verandering daarvan in handen heeft.
22 november 2016