Relaties

Weet dat u gekend
en gezien wordt.

Weet ook dat daar waar u zich openstelt
voor waarlijke verbintenissen,
u uzelf beter leert kennen.

Door uw geboorte als mensenkind
is het u gegeven
om voorbij uw bekommernissen van weleer
hernieuwd uw geesteszijn aan te gaan
in de kring van uw geboortegrond
en allen die vervolgens uw pad kruisen.

Vertrouw daarom het gegeven
dat uw levensweg immer bestemd is te gaan
zoals u deze ontmoet.

Laat uw levenspad telkenmaal op
vanuit de grote bron van liefde
die u vergezelt.

Toon uw bereidheid
om ook voorbij de verschillen
uzelf van eigen waarde ten voorzien.

Want zie,
in alle relaties ligt de zegen
van uw ontwikkeling besloten.

7mei 2018