Sta op

Velen zijn u voorgegaan
in het zichtbaar maken
waartoe zij bereid waren.

Geef uzelf de kans om óp te staan,
want in de schaduw te blijven
helpt u niet verder.

Laat het wonder in u geschieden
door een stap voorwaarts te zetten
voorbij uw onnodig inhouden.

Want het oude, uw oude patronen
waren van weleer.
Laat het nieuwe in openheid tot u komen,
want zij behoort ú toe
evenals het de ander toebehoort.

Zo, verschuil of verdedig u niet langer meer
vanuit wat was,
maar wees bereid te gaan staan
voor wat wezenlijk van belang is.

Bescherm uzelf daarbij enkel nog
door het gewenste resultaat
of de vorm waarin los te laten.
Opdat dát mag geschieden
waartoe u opgeroepen wordt.

Vertrouw uzelf daartoe in staat.

17 april 2017