Steunen

Steun uzelf, steun de ander
in uw en zijn weerbaarheids toename.
Zie, want alles is aan het veranderen.

De weerbaarheid heeft vooral als betrekking
uzelf en zo de ander niet mee te laten glijden
met de tegenstellingen en de alom grijpende misverstaanheid.

Laat u in met de waarde die u zélf in u draagt.
De waarde van mededogen en medemenselijkheid.

Zet uw steun bij door zichtbaar uit te komen
voor begrip en door anders denken
en benaderen van onbesef.

Leer zo uzelf evenzo beter te verstaan
vanuit het midden van uw eigenheid.

Want zó kan meer wijsheid in u dalen,
opdat u meehelpt met wat waarachtig behulpzaam
is in uw tijding.
25 november