Verantwoordelijkheid

31 oktober 2016

Verantwoordelijkheid is een wezensbegrip daar het leven,
úw leven verantwoording vraagt van uw eigen bijdrage.

Voorbij uw kindertijd draagt u zélf uw verantwoording van het eigene.
Want zie, daar waar u zich afhoudt van de eigen verantwoording en verantwoordelijkheid,
zo zal er geen ontwikkeling zijn.

Treedt dan ook voorbij aan de ander
want niemand is verantwoordelijk voor u
en u niet voor de ander.

Bezie evenwel in openheid wat u kunt bijdragen om niet,
opdat zó nieuw licht mag schijnen.

Weet evenzo dat een ieder zélf verantwoordelijkheid dient te openbaren
voor het behoud en behoeding van uw wereld
in alle opzichten.

Waak in deze immer voor het dienen van het eigen belang alleen,
opdat zó een gemeenschappelijk optrekken zich kan vestigen
en vernieuwingen breed gestalte kunnen krijgen.

In liefde
31 oktober 2016