Verborgen zaken

In het verborgene van velen,
spelen zich zaken af
die nog niet gekend of geweten worden.

Besef echter dat de ziel, uw ziel
u immer bijstaat om u te steunen
om het onzichtbare zichtbaar te maken.

Want een ieder verdient het
om tot heling te komen.

Dit geldt evenzo voor het grote wereld gebeuren,
daar een ieder op weg is zichzelf te aanschouwen
als deel ven het geheel,
de ziel op aarde, van de aarde te ontwaren
en tot wasdom te brengen in verbondenheid.

Zo, heb hoop dat in alles de schaduw zal oplichten
daar waar u zélf, in uzelf
het licht van uw ziel leert aanschouwen
in verbondenheid met uw omgeving
en in betrokkenheid met hen die nog niet weten.

7 februari 2017