Verbreding

Verbreed u.

In al wat achter u ligt,
lag de gave van uw eigen ontwikkeling.

In al wat u in het heden ontmoet,
ligt de uitdaging van uw verhouden tót.

In al wat voor u ligt, dient u te beseffen
dat verbreding van uw Zijn
en de mogelijkheden die in u liggen
een uitnodiging ligt om uzelf
meer waar te maken.

Opdat uw waarachtige waarde
en intentie tot haar recht mag komen.

U zélf bent wetende vanuit uw oorspronkelijkheid
wat u te doen staat om in deze verbreding te gaan
en zichtbaar het verschil, uw verschil te maken.

Want zie, u bent geworden wie u nú bent,
vanuit het verleden dat u gevormd heeft
en het heden wat u de kracht schenkt
om de toekomst van velen meer ‘waar’ te maken.

Wens uzelf hierin welkom te zijn.
30 december 2017