Verdraagzaam zijn

In de vrouw ligt besloten
draagbaar te zijn.

Draagbaar voor het nieuwgeborene
en verdraagzaam
om in samenheid het nieuwe te dragen
en verder te brengen
dan het bedachte alleen.

Besef lieve mens dat u allen zélf in staat bent
nieuw licht toe te voegen
aan bestaande onzekerheden
en bedoelde of onbedoelde onzuiverheden.

Want u bent in staat het goede
van het onzuivere waar te nemen
en handelend op te treden.

Besef echter dat u de tijd wordt geboden
vanuit uw innerlijk dragend vermogen
om het juiste tijdig te doen
of in verdraagzaamheid te treden.

Bescherm zo uzelf
en verbind u met de ander
opdat ook de ander zich doet keren
naar het dragen en verdragen tot het juiste,
in verdraagzaamheid tot het geheel.

9 februari 2018