Verdrongenheden

In u ligt het vermogen
om uzelf te bevrijden van dat
wat in het nu zijn functie
en relatie reeds vervult heeft.

Bezie daarom het verleden
als een opmaat om uzelf
in vrijheid te ontmoeten.

Zie het verleden eveneens
als een verlossing van dat
wat u volbracht heeft.

Het is juist uw vermogen
om tot aanschouwen te komen
van het eerdere en het verdrongene,
het welk er voor zorgt
dat u op kunt staan.

Geef uzelf daarom de ruimte
om tot herstel van inzichten te komen
en in eigen raadzaamheid
om het heden en zo de toekomst te omarmen
uit liefde voor uzelf en uw medemens.

Besef in deze dat in alles
de liefde haar ware rol doet vervullen
daar waar u zichzelf aanspreekt úit liefde.

20 februari 2018