Verdrongenheden

In ieder mens is veel gaande
en veel gaande geweest.

Erkenning van uw verdrongenheden
maakt de weg vrij om meer ziende te worden
en vernieuwd uw levensweg te vervolgen.

Dit beseffende vraagt om in rust en mededogen
terug te schouwen
opdat u alzo vanuit het nu
uw eigen zegen daarover kunt geven
en ontvangen.

Weet hierbij dat alles vergankelijk is
en dat wat u eerder gedragen heeft
vanuit de erkenning in u
vrij kan worden gezet.

Beroep u hierbij enkel in vertrouwen tot uzelf
dat u meer bent dan wat u is overkomen
of wat u uzelf heeft aangedaan.

Want zie, uw eigen Geestelijk Zijn
is er een van vergeving en verlossing
in het licht van de liefde waartoe u behoord.

Zo, geef verdrongenheden de ruimte
opdat u zich hernieuwd
en verschoning van uw ziel
u deelachtig wordt.

11 april 2018