Vergankelijkheid

Uw recht van bestaan
heeft eeuwigheidswaarde.

Uw aardse werkelijkheid is
dát deel van u en de uwen
welke al dan niet recht doet
aan uw aller waarde en waardeontwikkeling.

Binnen deze werkelijkheid
dient u evenzo te beseffen
dat wát tot u komt
immer verbonden is
aan de vergankelijkheid daarvan.

Want zie, al het aardse is vergankelijk
tegen het licht van uw geestelijk-welzijn.

Besef daarbij dat uw eigen ‘ontberingen’
immer draagbaar zijn tegen dit licht
en evenzo een eindigheid kennen
in de tijd u gegeven.

Laat daarom daar waar u dit beseffende bent,
uw eigen inzet evenwel niet varen,
maar hecht waarde aan wat u zélf,
vanuit de vergankelijkheid van wat is,
kunt bijdragen aan de ontwikkeling
waarbij een ieder op aarde
recht wordt gedaan.
6 december 2017