Verlegenheid

In u is veel gaande geweest.
Het is daarom van orde
om uzelf in het nu te ervaren
als bovenstaande aan wat was.

Verlegenheid tonen over dat
wat u in verlegenheid heeft gebracht,
heeft daarom geen opgang meer.

Toon uw bereidheid
om uw wezenlijke bijdrage
aan het nu te leveren
daar waar u in bewustheid bent gekomen
van eerder onvermogen.

Wees echter evenzo kritisch over uzelf
daar waar u in bewustheid
uzelf achter houdt
of in bewustheid het eigen belang
blijft inzetten.

Want zie, deze tijd vraagt om uzelf ‘af te leggen’
en uw beschikbaarheid voor het gemeenschappelijke
toe te voegen.

Laat zo ook uw verlegenheid hiertoe varen.

19 april 2018