Voorbeeldig zijn

Wees het voorbeeld wat u kunt zijn,
zonder opsmuk, zonder hoogdravendheid.

Uw weergave van uzelf is goed genoeg
in de fase waarin u bent getreden.

Besef dat uw ware aard tonen
recht doet aan wat verbondenheid nodig heeft.

Doe uzelf en zo de ander recht
door uw ware eigen-waarde in oprechtheid te tonen.

Zó zult u bemerken
dat daar een natuurlijkheid vanuit gaat
die de ziel van de ander doet aanraken
om zo gezien en geweten te worden.

Toon ware interesse
in volkomen openheid tot de ander
om zo een voorbeeld te zijn
van wat verbintenissen nodig hebben
en respect, eerbied en toewijding
als vanzelf toetreden.

Ontmoet zo wat uw liefde vermag te doen.

11 april 2017