Vredelievendheid

In u bent u drager van het Licht.
Zet daarom uw licht bij
juist in deze tijd van donkerte die u omvat.

Zie dat in al wat is Licht nodig is
om vredelievendheid te ontlokken.
Want zij is de veruiterlijking van vergankelijkheid.
Zij heft de verschillen op
en is behoedend voor de toekomst.

Investeer vanuit dit gegeven in uw mededogen
opdat medemenselijk handelen u doet verrijken
en doet verder kijken dan uw oordelen.

Bescherm en bewaak zo de mens die u bent
en tot u komt in het tonen van uw vredegang.
Want uw toekomst staat in dit teken.
Uw reikwijdte verwacht uw inzet hiertoe.

Zo, wees niet alleen in deze dagen in bewustheid van vredetoedracht
maar besef dat uw inbreng van wezensaard is
gelijk zij die u voorgegaan zijn
en met u in het nu opstaan.

Wees zo in vrede met uw eigenheid
in het belang van allen.

23 december 2016